Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Βοήθεια
Οδηγίες Χρήστες Παραρτήματος

Χρήστες Παραρτημάτων

Στην οθόνη «Χρήστες Παραρτημάτων» δίνεται η δυνατότητα στον κύριο χρήστη (ο οποίος έχει εγγραφεί πρώτος στον συγκεκριμένο εργοδότη), να δημιουργήσει νέους χρήστες (υποχρήστες) ώστε να διαχειρίζονται παραρτήματα ή συγκεκριμένες λειτουργίες στο Εργάνη όσον αφορά την επιχείρηση τους.  

Εισαγωγή Νέου Χρήστη Παραρτήματος

 • Για την δημιουργία χρήστη παραρτήματος στην οθόνη «Χρήστες Παραρτημάτων» εισάγουμε ένα Κώδικα Χρήστη/Username (Ο Κώδικας Χρήστη/Username μπορεί να είναι από 8 μέχρι 20 λατινικούς χαρακτήρες (Κεφαλαία ή Πεζά), αριθμούς και συγκεκριμένους χαρακτήρες (.,_).
 • Ο Κωδικός Πρόσβασης/Password μπορεί να είναι από 8 έως 12 λατινικούς χαρακτήρες (Κεφαλαία ή Πεζά), αριθμούς και συγκεκριμένους χαρακτήρες (.,_,!,#), με χρήση τουλάχιστον 1 φορά από κάθε ομάδα.
 • Στην επιλογή «Παράρτημα» επιλέγουμε το παράρτημα το οποίο θέλουμε να διαχειρίζεται ο χρήστης παραρτήματος. (π.χ επιλέγουμε το παράρτημα έδρας (0) το οποίο δημιουργείται αυτόματα με την εγγραφή του ΑΜΕ στο ΕΡΓΑΝΗ  ή οποιοδήποτε άλλο παράρτημα  έχουμε ήδη δημιουργήσει στο ΕΡΓΑΝΗ, από την επιλογή  «Μεταβολή Στοιχείων» και τα οποία θα εμφανίζουν αύξοντες αριθμούς (1), (2) κ.α
 • Στο «Ονοματεπώνυμο» εισάγουμε τα στοιχεία του Χρήστη που θα διαχειρίζεται το παράρτημα.
 • Στην επιλογή «Εξωτερική Κατάσταση» δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης («Ενεργός») ή απενεργοποίησης («Ανενεργός») κάποιου χρήστη.
 • Στην επιλογή «Υποχρεωτική Αλλαγή Κωδικού» επιλέγοντας «Ναι» δίνεται η δυνατότητα στο κύριο χρήστη να υποχρεώσει τον χρήστη παραρτήματος να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του κατά την πρώτη είσοδο του ως χρήστης παραρτήματος επιλέγοντας «Ναι». Επιλέγοντας «Όχι» δεν ενεργοποιείται οποιαδήποτε υποχρέωση αλλαγής κώδικα.
 • Επιλέγοντας «Αποθήκευση» αποθηκεύονται τα στοιχεία του χρήστη παραρτήματος που δημιουργήσατε.

Αναζήτηση χρηστών

 • Στην οθόνη επιλέγοντας Παράρτημα και μετά Αναζήτηση εμφανίζει τα στοιχεία των χρηστών που δημιουργήθηκαν με δυνατότητα τροποποίησης.

Επεξεργασία στοιχείων χρηστών

 • Με την επιλογή «Αλλαγή» δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ονοματεπώνυμου και κατάστασης για το συγκεκριμένο χρήστη, πχ επιλέγοντας «Κατάσταση» δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης («Ενεργός») ή απενεργοποίησης («Ανενεργός») κάποιου χρήστη παραρτήματος.
 • Στην επιλογή «Υποχρεωτική Αλλαγή Κωδικού» επιλέγοντας «ΝΑΙ» δίνεται η δυνατότητα στον κύριο χρήστη να υποχρεώσει τον χρήστη παραρτήματος να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του κατά την πρώτη είσοδο του ως χρήστης παραρτήματος επιλέγοντας «Ναι». Επιλέγοντας «Όχι» δεν ενεργοποιείται οποιαδήποτε υποχρέωση αλλαγής κώδικα.
 • Στην επιλογή «Αλλαγή Password» ο κύριος χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό κάποιου χρήστη παραρτήματος.
 • Στην επιλογή «Διαθέσιμα Έντυπα» υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των λειτουργιών που θέλουμε να έχει ο χρήστης παραρτήματος, δηλαδή, επιλέγοντας οποιοδήποτε «Διαθέσιμο Έντυπο», περιορίζονται τα δικαιώματα προσβάσεων σύμφωνα με  τα επιλεγμένα έντυπα.  
 • Στην επιλογή «Διαγραφή» ο κύριος χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει χρήστη παραρτήματος.
 • Σημειώνεται  επιτρέπεται η  δημιουργία 3 χρηστών σε κάθε παράρτημα και 3 στην έδρα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Όταν ο κύριος χρήστης δημιουργήσει χρήστες παραρτημάτων (υποχρήστες) σε οποιοδήποτε παράρτημα π.χ. 0,1,2, κ.α , αυτοί  έχουν δικαιώματα χρήσης όλων των διαδικασιών χωρίς να απαιτείται η επιλογή διαθέσιμων εντύπων.

Ο κάθε υποχρήστης  με όλα τα δικαιώματα προσβάσεων, (δηλαδή χωρίς να έχει επιλεχθεί  για αυτόν κανένα διαθέσιμο έντυπο),  έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να υποβάλλει προσλήψεις μόνο στο παράρτημα του.
 2. Από την επιλογή ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (διαδικασία που προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα προσλήψεων από το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SIS), μπορεί να δει μόνο προσλήψεις που υποβλήθηκαν μέσω ΕΡΓΑΝΗ στο δικό του παράρτημα από τον ίδιο, ή από άλλο υποχρήστη του παραρτήματος αυτού, ή  από τον κύριο χρήστη, με προϋπόθεση ότι οι προσλήψεις αυτές κατέβηκαν  στο  SIS.

(Σημειώνεται ότι από την επιλογή ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΕΩΝ    δεν έχει δικαίωμα να δει προσλήψεις  που υποβλήθηκαν απευθείας στο  SIS , ούτε προσλήψεις που υποβλήθηκαν σε άλλα παραρτήματα και κατέβηκαν στo SIS). 

 1. Μέσω της «Διαδικασίας Τερματισμού» , μπορεί να δει και να τερματίσει μόνο προσλήψεις που υποβλήθηκαν  μέσω ΕΡΓΑΝΗ στο δικό του παράρτημα και κατέβηκαν στο SIS. (Δέν έχει δικαίωμα ούτε να δει, ούτε  να τερματίσει προσλήψεις που υποβλήθηκαν απευθείας στο SIS ή προσλήψεις που υποβλήθηκαν σε άλλο παράρτημα και κατέβηκαν στο SIS).

Ο κύριος χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Μπορεί να υποβάλλει προσλήψεις σε οποιοδήποτε παράρτημα
 2. Από την επιλογή ΠΡΟΣΛΗΨΗ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ βλέπει όλες τις προσλήψεις που υποβλήθηκαν στο ΕΡΓΑΝΗ σε οποιοδήποτε παράρτημα και από οποιοδήποτε υποχρήστη.
 3. Μέσω της «Διαδικασίας Τερματισμού», μπορεί να δει και να τερματίσει προσλήψεις οποιουδήποτε παραρτήματος οι οποίες κατέβηκαν στο SIS, όπως και προσλήψεις που υποβλήθηκαν απευθείας στο SIS.

Όταν ο κύριος χρήστης επιλέξει για τους υποχρήστες οποιοδήποτε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ , τότε περιορίζει τις προσβάσεις τους σύμφωνα με  τα επιλεγμένα έγγραφα.

 • Αν για ένα υποχρήστη , ο κύριος χρήστης επιλέξει το  διαθέσιμο έγγραφο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ , Θα πρέπει παράλληλα να επιλέξει και το διαθέσιμο έγγραφο ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΕΩΝ προκειμένου o υποχρήστης να μπορεί να υποβάλει τερματισμό. (Αν δεν επιλέξει το ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΕΩΝ δεν θα εμφανίζεται στον υποχρήστη καμιά πρόσληψη διαθέσιμη προς τερματισμό).
 • Όλες οι διαδικασίες, εκτός από την διαδικασία ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ αποθηκεύουν το USERNAME του χρήστη υποβολής το  οποίο  εμφανίζεται  σε κάθε πρόσληψη και τερματισμό.

Αρχική Σελίδα    Ανακοινώσεις      Επικοινωνία   Εγχειρίδιο Χρήσης     Εκπαιδευτικό Βίντεο    Όροι Χρήσης

© 2021 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων