Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Βοήθεια
Οδηγίες Τερματισμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ»

Η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να δηλώσει την ημερομηνία λήξης της εργοδότησης συγκεκριμένου εργοδοτουμένου, ανεξάρτητα αν η πρόσληψη υποβλήθηκε από Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) στο σύστημα ΥΚΑ ή μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ίδιο τον εργοδότη μέσω του συστήματος πληρωμής εισφορών sisnet ή μέσω του ΕΡΓΑΝΗ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει παρέλθει η μέρα και ώρα έναρξης της απασχόλησης του εργοδοτουμένου . Αναφορικά με Ευρωπαίους πολίτες που κατά την εισαγωγή πρόσληψης δεν είχαν Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΚΑ), απαιτείται επίσης να γίνει και σχετική ταυτοποίηση τους από Λειτουργούς των ΥΚΑ προκειμένου να είναι διαθέσιμοι προς επιλογή για τερματισμό.

(Σημειώστε ότι αν δεν έχει παρέλθει η μέρα και ώρα έναρξης της απασχόλησης του εργοδοτουμένου, υπάρχει δυνατότητα ΑΚΥΡΩΣΗΣ της πρόσληψης από σχετικό κουμπί που εμφανίζει η πρόσληψη αυτή στην διαδικασία ΠΡΟΣΛΗΨΗ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ).

Για να καταχωρίσετε ημερομηνία τερματισμού σε συγκεκριμένο υπάλληλο ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Από το μενού επιλέξτε ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ και ακολούθως ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. Στο πεδίο « Διαδικασία Υποβολής» επιλέξτε ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ και στο πεδίο «παραρτήματα» επιλέξτε το παράρτημα στο οποίο είχε δηλωθεί η πρόσληψη του εργοδοτουμένου. Αν πρόκειται για πρόσληψη που είχε υποβληθεί στις ΥΚΑ ή δεν έχετε ακόμη δημιουργήσει παραρτήματα, θα εμφανίζεται αυτόματα ως «παράρτημα» η έδρα (0).

3. Στο πεδίο «ΑΚΑ» καταχωρίστε τον Αρ. Κοιν. Ασφαλ. του εργοδοτουμένου, του οποίου προτίθεστε να λήξετε την εργοδότηση. Αν δεν το γνωρίζετε αφήστε το πεδίο “AKA” κενό και επιλέξτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

4. Στην εμφανιζόμενη οθόνη με τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ» καταχωρίστε στοιχεία στα «κριτήρια αναζήτησης», προς εντοπισμό του εργοδοτουμένου . Αν δεν καταχωρίσετε κανένα «κριτήριο αναζήτησης» , με την επιλογή ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στην ίδια οθόνη , θα παρουσιαστεί ο κατάλογος όλων των εργοδοτήσεων σας (ενεργών και μη, καθώς και όλων των κατηγοριών πχ. Μ1 Μ2), βάσει του συστήματος των ΥΚΑ. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης , η διαδικασία προσφέρει δυνατότητα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων (sort) στις στήλες ΑΚΑ, ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ και ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ.

5. Αφού επιλέξετε τον εργοδοτούμενο επιλέγοντας το σχετικό κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ, τα στοιχεία του θα εμφανιστούν στην αρχική οθόνη. Επιλέξτε ΕΙΣΑΓΩΓΗ και στην επόμενη οθόνη κάτω χαμηλά καταχωρίστε την ημερομηνία τερματισμού. (ΠΡΟΣΟΧΗ Η εργοδότηση που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι ενεργή, να μην έχει ημερομηνία λήξης).

Πέραν από την ημερομηνία τερματισμού απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

  • ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ Ή ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΑΡΧΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΜΕ . Απαντήστε ΝΑΙ αν ο λόγος που υποβάλλετε τον συγκεκριμένο τερματισμό είναι α) για να αλλάξετε την κατηγορία του εργοδοτουμένου πχ. από Μ1 σε Μ2 ή β) αν θα τον τερματίσετε πχ. από το μητρώο σας με αρ. 123456/1/1234 για να τον προσλάβετε στο ΑΜΕ 123456/4/1234 ή στο ΑΜΕ 123456/1/5678
  • ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ . Απαντήστε ΝΑΙ αν η πρόσληψη υποβλήθηκε από λάθος. Πχ. είστε λογιστής και την υποβάλετε σε λάθος ΑΜΕ ή είστε εργοδότης και μετά την υποβολή και αφού επίσης έχει παρέλθει η μέρα και ώρα έναρξης της απασχόλησης του, διαπιστώσατε ότι δεν προσλάβατε το σωστό άτομο κ.α.
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ . Επιλέξτε ΟΧΙ αν ο λόγος για τον οποίο θα προβείτε στον σχετικό τερματισμό είναι γιατί ο εργοδοτούμενος δεν παρουσιάστηκε ποτέ στην εργασία του.

Αν τα πιο πάνω ερωτήματα δεν αποτελούν το λόγο τερματισμού , θα παρουσιαστούν περαιτέρω ερωτήματα που σχετίζονται με τα ερωτήματα που υπάρχουν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (έντυπο ΥΚΑ -285).

Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε σχεδιάγραμμα που περιγράφει πώς σχετίζονται μεταξύ τους τα ερωτήματα που ακολουθούν. Με την ολοκλήρωση των ερωτημάτων επιλέξτε α) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να φυλάξετε χωρίς υποβολή και να ολοκληρώσετε την διαδικασία αργότερα ή β) ΥΠΟΒΟΛΗ για να ολοκληρώσετε. Μετά την υποβολή δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή.

Προσοχή. Στο ερώτημα: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ» απαντήστε «ΝΑΙ», μόνο αν ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ Ή ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αν ο εργοδοτούμενος έκανε χρήση της ετήσιας άδειας του πριν την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης του απαντήστε «ΟΧΙ» .

 

Έλεγχοι που διενεργούνται κατά την υποβολή τερματισμού

Κατά την ΥΠΟΒΟΛΗ , η διαδικασία δίνει μηνύματα για οποιαδήποτε λάθη εντοπιστούν. Οι βασικοί έλεγχοι που διενεργούνται είναι οι ακόλουθοι:

1. Να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία

2. Η ημερομηνία τερματισμού να είναι ίση ή μεταγενέστερη της ημερομηνία πρόσληψης και να μην είναι μελλοντική σε σχέση με την τρέχουσα ημερομηνία καταχώρησης. (Η ημερομηνία τερματισμού μπορεί να αφορά οποιοδήποτε παρελθοντικό μήνα νοουμένου ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα αυτή).

3. Να μην υπάρχουν αποδοχές σε μήνα που ακολουθεί τον μήνα λήξης της εργοδότησης

Προσοχή: Σημειώστε ότι αν μέσω της διαδικασίας ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ στο ΕΡΓΑΝΗ, η ημερομηνία τερματισμού που θα καταχωρίσετε ισούται με την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης του εργοδοτουμένου, ανεξαρτήτως του λόγου τερματισμού, η πρόσληψη δεν διαγράφεται και ως εκ τούτου υπάρχει υποχρέωση από μέρος του εργοδότη να καταχωρίσει μηδενικές αποδοχές στο SISNET κατά την πληρωμή εισφορών του σχετικού μήνα.


ΕΙΔΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ:

1. ΤΕΡΜ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

2. ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

3 . ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ.)

Αρχική Σελίδα    Ανακοινώσεις      Επικοινωνία   Εγχειρίδιο Χρήσης     Εκπαιδευτικό Βίντεο    Όροι Χρήσης

© 2021 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων