Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Ανακοινώσεις

Βασικές Δυνατότητες του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη

15/07/2021

Από το μενού του Εργάνη, επιλέξτε «ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ» και στη συνέχεια «Εισαγωγή» για να προβείτε σε πρόσληψη νέων εργοδοτούμενων.

Με την επιλογή «ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ»/«Αναζήτηση» εντοπίζετε προσωρινά αποθηκευμένες προσλήψεις  για περαιτέρω διαχείριση και μετέπειτα υποβολή τους αλλά και υποβληθείσες προσλήψεις.

Με την επιλογή «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»/«Στοιχεία Εργοδότη» μπορείτε να δείτε τα βασικά στοιχεία του μητρώου, όπως αυτά τηρούνται στο σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α).

Με την επιλογή «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»/«Στοιχεία Εργοδοτήσεων» μπορείτε να δείτε το ιστορικό των εργοδοτήσεων του αρχείου, όπως αυτό τηρείται στο σύστημα των Υ.Κ.Α.

Αρχική Σελίδα    Ανακοινώσεις      Επικοινωνία   Εγχειρίδιο Χρήσης     Εκπαιδευτικό Βίντεο    Όροι Χρήσης

© 2021 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων