Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Ανακοινώσεις

Τροποποίηση δεδομένων αναφορικά με υποβληθείσα πρόσληψη.

03/03/2022

Σας πληροφορούμε ότι σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση δεδομένων αναφορικά με υποβληθείσα πρόσληψη, θα πρέπει να  αποστέλλετε σχετικό email στην ομάδα υποστήριξης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (βλέπε ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).

 

Προσοχή! Δεν πρέπει να προβαίνετε σε τερματισμό της πρόσληψης με σκοπό την εκ νέου καταχώρηση της. Η επαναπρόσληψη στον ίδιο μήνα δεν επιτρέπεται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

 

Να σημειωθεί επίσης ότι, την συγκεκριμένη στιγμή οι πιο κάτω πληροφορίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν:

 

  • Ώρα έναρξης εργασίας
  • Σύνολο μεικτών αποδοχών
  • Τύπος μισθού
  • Ώρες εργασίας ημερησίως
  • Ώρες εργασίας εβδομαδιαίως
  • Σχέση εργασίας (Ορισμένου Χρόνου Από/Ορισμένου Χρόνου Έως)
  • Αναλυτική  περιγραφή επαγγέλματος

 

 Αυτό θα είναι εφικτό μελλοντικά δια μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Αρχική Σελίδα    Ανακοινώσεις      Επικοινωνία   Εγχειρίδιο Χρήσης     Εκπαιδευτικό Βίντεο    Όροι Χρήσης

© 2021 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων