Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Ανακοινώσεις

ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

08/10/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ                     ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟ «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ»

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σφραγισμένη και χαρτοσημασμένη από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και μετανάστευσης. (Μόνο τις σελίδες 2,6,18 Ελληνικά , ή   3,7,19 Αγγλικά)

2.«ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ»  (ARC) σε οποιαδήποτε μορφή έκδοσης  και «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ» από το Τμήμα  Αρχείου Πληθυσμού και  Μετανάστευσης .

3. «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ»

(α) Αντίγραφο της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία  του αλλοδαπού και

(β) αντίγραφο της σελίδας με την σφραγίδα άφιξης στην Κύπρο –ισχύει μόνο για αλλοδαπούς που  εργάζονται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

 

 

 

 

1. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σφραγισμένη και χαρτοσημασμένη από το Τμήμα Εργασίας

2. «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» και «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» από το  Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή  «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» (Πλαστικοποιημένη- αντίγραφο και από τις δύο πλευρές).

3. «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ»

(α) Αντίγραφο της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία  του αλλοδαπού και

(β) αντίγραφο της σελίδας με την σφραγίδα άφιξης στην Κύπρο –ισχύει μόνο για αλλοδαπούς που  εργάζονται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

 

 

 

1. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σφραγισμένη και χαρτοσημασμένη   από το Τμήμα Εργασίας

2. «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» (πλαστικοποιημένη, στην οποία ο   «ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ» να αναφέρει: “ΦΟΙΤΗΤΗΣ” ή «ARC» σε οποιαδήποτε μορφή έκδοσης.

3. «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» Αντίγραφο της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία  του αλλοδαπού.

 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΠΟΛΙΤΗ

 

 

1. «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (MEU2)»

2. «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» αλλοδαπού εργοδοτουμένου

 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Ή

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

1. «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» (Πλαστικοποιημένη) σε ισχύ, στην οποία ο  «ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ» να αναφέρει:  "SUBSIDIARY PROTECTION-RESIDENCE AND EMPLOYMENT" ή «REGOGNIΖED REFUGEE» .

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

 

 1. «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» και «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» Από  το  Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και  Μετανάστευσης (στην οποία στο  πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» να αναφέρει ότι πρόκειται  για  Διευθυντικό Στέλεχος ή «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» (πλαστικοποιημένη ) η οποία  να είναι σε ισχύ.

2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (αντίγραφο σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία)

ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΣΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΔΠ 413/2021  

 

 

1. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σφραγισμένη και χαρτοσημασμένη από το Τμήμα Εργασίας.

2. «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και μετανάστευσης.

3. «CONFIRMATION OF SUBMISSION OF AN APPLICATION FOR INTERNATIONAL PROTECTION».

4. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ –αν υπάρχει. (Αντίγραφο σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία).

 

 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ». 

2. «CONFIRMATIN OF SUBMISSION OF AN APPLICATION FOR INTERNATIONAL PROTECTION».

3. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ –αν υπάρχει. (Αντίγραφο σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία).

4. "ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ" από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και μετανάστευσης.

 

 

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ

1. «Certificate of registration MEU1» σε ισχύ ή

2. «Certificate of Permanent Residence MEU3» σε ισχύ ή

3. «Residence Document MUKW1», με ισχύ 5 ετών                                          (εκδίδεται  μετά την 1/1/2021) ή

4. «Permanent Residence Document MUKW3» με ισχύ για   10 έτη (εκδίδεται μετά την  1/1/21)

ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

(ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 24/2/22)

1. «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ»

(α) Αντίγραφο της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία  του αλλοδαπού.

2. «ΕΠΙΣΤΟΛΗ» Υπηρεσίας Ασύλου όπου αναφέρεται ότι ο αιτητής  πληροί τα κριτήρια για Προσωρινή Προστασία

3. «ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ»

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

ΚΑΤΟΧΟΙ «ΕΙΔΙΚΟΥ  ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ»

1. «ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ»

2. «ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ»

Αρχική Σελίδα    Ανακοινώσεις      Επικοινωνία   Εγχειρίδιο Χρήσης     Εκπαιδευτικό Βίντεο    Όροι Χρήσης

© 2021 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων