Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Ανακοινώσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ XML ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

13/12/2021

Σας πληροφορούμε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ η  διαδικασία «Φόρτωσης Αρχείου XML Προσλήψεων»

  • Η διαδικασία είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ.
  • Στην «Διαδικασία Υποβολής» επιλέξτε ΠΡΟΣΛΗΨΗ και μέσω του «BROWSE» ανεβάστε  το δικό σας αρχείο XML προσλήψεων.
  • Ακολούθως επιλέξτε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, για να μεταφερθούν μαζικά οι προσλήψεις του αρχείου σας στο ΕΡΓΑΝΗ ως «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ».
  • Αν επιθυμείτε να μεταφερθούν στο ΕΡΓΑΝΗ ως  «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ» θα πρέπει αφού ανεβάσετε το αρχείο σας και πριν επιλέξετε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ να  έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.

Οι προδιαγραφές δημιουργίας του αρχείου XML καθώς επίσης και οι λίστες/πίνακες τιμών για την δημιουργία του XML είναι διαθέσιμες στην επιλογή  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ/ΛΙΣΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΧML ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ.

Σημειώστε ότι το δικαίωμα «Φόρτωσης Αρχείου Προσλήψεων» από τους χρήστες παραρτημάτων περιορίζεται στην υποβολή προσλήψεων που αφορούν το παράρτημα τους.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με την διαδικασία αυτή παρακαλούμε να αποστέλλονται emails στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που υπάρχουν στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Αρχική Σελίδα    Ανακοινώσεις      Επικοινωνία   Εγχειρίδιο Χρήσης     Εκπαιδευτικό Βίντεο    Όροι Χρήσης

© 2021 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων