Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Ανακοινώσεις

Ορθή καταχώρηση της διεύθυνσης εργοδοτουμένου

26/02/2024

Προσοχή στην ορθή καταχώρηση της διεύθυνσης εργοδοτουμένου κατά την εισαγωγή πρόσληψης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ,  καθώς σε αυτή τη διεύθυνση θα αποσταλεί η επιστολή ενημέρωσης για τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΚΑ) στα άτομα  που θα αποκτήσουν  ΑΚΑ  για  πρώτη φορά.  Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση P.O.BOX.

Αρχική Σελίδα    Ανακοινώσεις      Επικοινωνία   Εγχειρίδιο Χρήσης     Εκπαιδευτικό Βίντεο    Όροι Χρήσης

© 2021 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων