Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Ανακοινώσεις

Κώδικας Χρήστη/Username

28/09/2021

Κατά την επιλογή του συνδέσμου που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email για εγγραφή στο ΕΡΓΑΝΗ, δίνεται  αυτόματα ο Κώδικας Χρήστη/Username, ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί, μόνο σε αυτή τη φάση. Μετά την ολοκλήρωση της Εγγραφής Χρήστη, ο Κώδικας Χρήστη/ Username δεν μπορεί να αλλάξει.

Αρχική Σελίδα    Ανακοινώσεις      Επικοινωνία   Εγχειρίδιο Χρήσης     Εκπαιδευτικό Βίντεο    Όροι Χρήσης

© 2021 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων